LANDMARK ENGLISH 영어토론발표 대표브랜드
LANDMARK  Since 2007 HOME       학원소개       커리큘럼       입학안내       수업영상        블러그  
온라인학습         학사일정        교재구입        오시는길   
 Start off in the right place !


  내신/입시는 기본, 유창한 영어 구사력까지 !

  불안할 수록 실력있는 곳에서 시작해야 합니다.


   
Video   BLOG  

국내 최대 영어발표 블러그          
         
Y 2014         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2015         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2016         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2017         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2018         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2019         1    2    3    4    5    6    7    8 

Y 2020         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 
AUGUST

2017. 8
2017. 8    August
1     화      랜드마크 하계방학 휴강
2     수      랜드마크 하계방학 휴강
3     목
4     금
5     토
6     일
7     월
8     화
9     수     E 1/2, FRONTIER 1/2 코스 논문 제출
10   목     E 1/2, FRONTIER 1/2 코스 논문 최종 발표
11   금     E 1/2, FRONTIER 1/2 코스 논문 최종 발표
12   토
13   일
14   월
15   화      광복절
16   수
17   목      랜드마크 설명회 1차 (오전 10:00~12:00)
18   금
19   토      랜드마크 설명회 2차 (오전 10:00~12:00)
20   일
21   월
22   화      랜드마크 설명회 3차 (오전 10:00~12:00)
23   수
24   목      제 18회 랜드마크 드림스피치 영어발표대회 (국제부 화목반)
25   금      제 18회 랜드마크 드림스피치 영어발표대회 (국제부 월수금반)
26   토
27   일
28   월      9월 월수금반 2학기 세션 시작(화목반은 9월 5일 2학기 세션 시작)
29   월
30   화
31   목      랜드마크 9월 신학기대비 수업준비 휴강
LANDMARK ENGLISH 영어토론발표 대표브랜드


(주) 랜드마크 에듀케이션
경기도 고양시 일산동구 일산로 210 선경빌딩 2층
전화: 031-902-0525   E-mail: landmarkenglish@gmail.com


Landmark Education Co., Ltd
2nd Floor, Sunkyung Building, Ilsan Road 210 Ilsandonggu, Goyang, Kyunggi, South Korea
Tel: +0082-(0)31-902-0525   E-mail: landmarkenglish@gmail.com


Copyright@2006. www.mylandmark.kr All Rights Reserved.