LANDMARK ENGLISH 영어토론발표 대표브랜드
LANDMARK  Since 2007 HOME       학원소개       커리큘럼       입학안내       수업영상        블러그  
온라인학습         학사일정        교재구입        오시는길   
 Start off in the right place !


  내신/입시는 기본, 유창한 영어 구사력까지 !

  불안할 수록 실력있는 곳에서 시작해야 합니다.


   
Video   BLOG  

국내 최대 영어발표 블러그          
         
Y 2014         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2015         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2016         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2017         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2018         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2019         1    2    3    4    5    6    7    8 

Y 2020         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 
July

2017. 7
2017. 7    July
1     토
2     일
3     월
4     화
5     수
6     목
7     금
8     토
9     일
10   월      중등부 정규수업 복귀
11   화
12   수
13   목
14   금
15   토
16   일
17   월
18   화
19   수
20   목     FRONTIER 코스 논문 2차 중간 발표
21   금     FRONTIER 코스 논문 2차 중간 발표
22   토
23   일
24   월     FRONTIER 코스 논문 최종 마무리 개인별 작업 시작(7/24~8/8)
25   화
26   수      8월 월수금 세션 시작
27   목      8월 화목반 세션 시작
28   금
29   토      랜드마크 하계방학 (7/29 토 ~ 8/2 수)
30   일      랜드마크 하계방학
31   월      랜드마크 하계방학 휴강
LANDMARK ENGLISH 영어토론발표 대표브랜드


(주) 랜드마크 에듀케이션
경기도 고양시 일산동구 일산로 210 선경빌딩 2층
전화: 031-902-0525   E-mail: landmarkenglish@gmail.com


Landmark Education Co., Ltd
2nd Floor, Sunkyung Building, Ilsan Road 210 Ilsandonggu, Goyang, Kyunggi, South Korea
Tel: +0082-(0)31-902-0525   E-mail: landmarkenglish@gmail.com


Copyright@2006. www.mylandmark.kr All Rights Reserved.