LANDMARK ENGLISH 영어토론발표 대표브랜드
공지사항        입학안내        학사일정        교재구매        
LANDMARK ABOUT US         PROGRAM         VIDEO         BLOG        
TED/MOVIE        NEWS ARTICLE        EXAM4         LD        EASYS        
Y 2014         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2015         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2016         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2017         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

Y 2018         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 Year 2019

    1             2             3             4             5             6             7             8             9             10             11             12May

2017. 5
2017. 5    May
1     월      중등부 정규수업 복귀
2     화
3     수      석가 탄신일
4     목      랜드마크 연휴 휴강
5     금      어린이날
6     토
7     일
8     월
9     화
10   수
11   목
12   금
13   토
14   일
15   월
16   화
17   수
18   목
19   금
20   토
21   일
22   월
23   화
24   수
25   목      Junior 5월 화목반 종합영어발표 (2층 대강의실)
26   금      Junior 5월 월수금 종합영어발표 (2층 대강의실)
27   토
28   일
29   월
30   화      6월 화목반 세션 시작
31   수      6월 월수금 세션 시작


경기도 고양시 일산동구 마두1동 728-2번지 선경빌딩 2층
2nd Floor, Sunkyung Building, 728-2 Madu 1 Dong, Ilsandonggu, Goyang, Kyunggi, South Korea
Tel: +0082-(0)31-902-0525   E-mail: landmarkenglish@gmail.com


Copyright@2006. www.mylandmark.com & www.talkingtop.com All Rights Reserved.

해외캠프 | 전화영어 | Book Master